I utredningen «NOU 2016:14 Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial» anbefaler Jøsendalutvalget en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og utdanning og kompetanse og undervisningspraksis. Kunnskapsgrunnlaget i NOU-en er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapssenter for Utdanning.

Kunnskapsdepartementet har sendt utredningen på høring. Les om hvordan du kan gi høringsuttalelser til Kunnskapsdepartementet her

Presseoppslag

Ny rapport: Slik bør norsk skole møte toppelevene (Aftenposten)
De beste blant oss (BT)
Viktig å løfte de flinkeste (Aftenposten)
Differensiert undervisning skal hjelpe dei flinkaste elevane (Utdanningsnytt.no) 
Nå skal alle med (DN)
Alle elever må få utfordringer (DN)
Siri (10) er en av rundt 90.000 det har vært litt «farlig» å snakke om (Aftenposten)


Jøsendalutvalget har også laget en kort animasjonsfilm som viser hovedbudskapet i utredningen. Den kan du se nedenfor.