Utvalget er sammensatt av praktikere, utdanningsledere og forskere som til sammen har bred erfaring og kompetanse om grunnopplæringen.

Du kan kontakte utvalget på josendalutvalget@udir.no


 Photo Credit:  Peter Hellberg

Jan Sivert Jøsendal (Utvalgsleder)

 • Utdanningsdirektør i Drammen kommune
 • Tidligere KS-leder av avdeling for barnehage, grunnskole og videregående
 • PwC – organisasjonsrådgivning i offentlig sektor
 • UiO – foreleser på masterprogram om utdanningsledelse
 • Styremedlem i FINNUT, Norges forskningsråd
 • Tidligere styremedlem i Ungt entreprenørskap
 • Hovedredaktør for boka: Skoleeier som kvalitetsutvikler.


 Photo Credit:  Mitya Ku

Ella C. Idsøe

 • Professor ved Læringsmiljøsenteret
  Interessefelt:
 • Elever med høyt akademisk potensiale/Evnerike barn
 • Psykososiale problemer i skolen
 • Kliniske aspekter ved psykososiale problemer
 • Mobbing-mobbeofre
 • Traumer hos barn
 • Forfatter av en rekke bøker og artikler

 Photo Credit:  dimnikolov

Bjørn Tore Kjellemo

 • Avdelingsdirektør i Forskningsrådet
 • Jurist
 • Sekretær for Opplæringslovutvalget
 • Tidligere utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU
 • Leder felles klagenemnd for opptak til høyere utdanning
 • Jobber med internasjonalisering av forskning og utdanning

Nosrati.jpg

Mona Nosrati

 • Førsteamanuensis ved Matematikksenteret
  Interessefelt:
 • Kognitiv utvikling og matematikkforståelse
 • Nevrovitenskapelige perspektiver på læringsprosessen.
 • Filosofiske og sosiologiske perspektiver på utdanning og matematikkundervisning
 • Algebra og abstraksjon

Susanne Skeid Fossum

 • Lærer ved Nadderud videregående skole i Bærum
 • Utdannet Specialist in Gifted Education i Tyskland
  Interessefelt:
 • Opptatt av tilpasset opplæring for alle elever

Stefan Hermann

 • Rektor ved profesjonshøyskolen Metropol, København
 • Visedirektør på kunstmuseet Arken
 • Fullmektig i Kulturministeriet
 • Sjefskonsulent i Undervisningsministeriet
 • Forfatter av flere bøker og artikler om utdannelsespolitiske, pedagogiske og sosiologiske problemstillinger

Terje Lohndal

 • Professor ved NTNU
 • Professor II ved UiT Norges arktiske universitet
 • Forsker på syntaks og semantikk, i hovedsak basert på engelske data
 • Nestleder for forskning, Institutt for språk og litteratur NTNU
 • Leder for PhD-programmet i språkvitenskap ved Det humanistiske fakultet NTNU
 • Leder for spydspissprosjektet Språklig kompleksitet i individ og samfunn (LCIS)
  Interessefelt:
 • Språkblandingsdata og genus og vitenskapsteori og humanioras rolle i samfunnet

Stein Erik Ulvund

 • Professor ved UiO
 • Professor II ved UiT Norges arktiske universitet
 • Doktorgrad i 1986 om hvilken betydning leker har for spedbarns intelligens
 • Forsket på hvordan det går med barn som er født for tidlig, og hvordan problemer kan forebygges
 • Er forfatter og har skrevet en rekke bøker som Spedbarnsalderen og bokserien Forstå barnet ditt (0-16), Forstå tenåringen din og Rakkerunger og Englebarn

Mirjam Harkestad Olsen

 • Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
 • Utdannet lektor og dr. i spesialpedagogikk med hovedtema: den inkluderende skole.
 • Koordinator for studiet Master i spesialpedagogikk ved universitetet.
 • Delstilling i Statped nord, avdeling fagstab.
 • Har skrevet bøkene En inkluderende skole?, Kontaktlæreren og Sammen for elevers psykososiale miljø, og har bidratt i flere antologier og tidsskrifter.
  Interessefelt:
 • Forskningsinteresser er inkluderende læringsmiljø, tilpasset opplæring, psykososialt miljø i skolen og spørsmål relatert til det spesialpedagogiske fagfeltet.

Sekretariatet

Sekretariatsleder: Anne Magdalena Solbu Kleiven (i midten)
Sekretariatsmedlemmer: Mary Ann Ronæs (til venstre) og Trude Slemmen Wille (til høyre)